در هر نوع کسب و کاری موضوع فروش بحثی پر مخاطره و چالش بر انگیز است. مدیر فروشی که توانایی مقابله با چالش ها را نداشته باشد و در هر لحظه تسلط بر امور کاری خود را از دست بدهد بطور یقین دچار مشکل خواهد شد.

از همین روی است که مدیران فروش نیازمند کسب آموزش های آکادمی و تجربی فراوانی می باشند که در کنار تعهد کاری و اخلاقی،اعتماد به نفس و توانایی برنامه ریزی و راهبردی و توان مدیریت استراتژیک می بایست تیم خود را هر لحظه تشنه آموزش نگهداشته و همچنین هریک از افراد تیم را به سطحی برساند که توانایی آموزش دیگران را نیز داشته باشد. لذا توجه به افزایش سطح انواع مهارت های فروش بطور مستقیم بر عهده مدیر فروش می باشد.

با توجه به موارد مذکور مدیر فروش می بایست توانایی مدیریت منابع انسانی، مدیریت آموزش، مدیریت کیفیت، مدیریت برنامه ریزی، مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت احساس مشتریان و در نهایت مدیریت فروش را توامان داشته باشد و همین نکته است که این بخش از هر سازمان را بسیار حیاتی نموده است. که میزان موفقیت و عدم موفقیت آن را تا حد قابل توجهی در دست دارد.

فعالیت های کلیدی مدیران فروش

بخشی از فعالیت های کلیدی مدیران فروش عبارتند از:

 • برنامه ریزی
 • سازماندهی
 • هدایت و رهبری
 • نظارت و کنترل
 • ایجاد هماهنگی
saraeii.com مشاور فروش مدیر فروش مشاور بازاریابی

مهارت های لازم برای مدیر فروش

 • روابط عمومی خوب و توانایی ایجاد ارتباط

  مدیر فروش باید شنونده ای توانا باشد تا بتواند ضمن برقراری ارتباط خوب با مشتریان(هنر خوب شنیدن و خوب انتقال دادن پیام) بتواند در نهایت خواسته ایشان را به سایر اعضای تیم به نحوی که قابل درک برای تمامی افراد باشد انتقال دهد.

 • توانایی سازماندهی تیم مستقل و قابل اعتماد در تمامی جوانب

  مدیر فروش موفق در تمامی مراحل فعالیت از محدوده تعریف شده اهداف و استراتژی سازمان خارج نمی شود و تیم را در راستای تعهد به قوانین سازمانی اداره می نماید.

 • درک ارتباطات سازمانی

  مدیر فروش موفق در درک ارتباطات سازمانی و نحوه ارتباط با سایر مدیران سازمان قوی تر از سایرین بوده و رضایت مشتری را در از درون سازمان به بیرون هدایت می کند.

 • کمترین چالش ها با مشتریان در خدمات پس از فروش

  مدیر فروش موفق با تمام توان به نوعی فعالیت تیم زیر مجموعه خود را پیش می برد که سازمان خدمات پس از فروش در بلند کمترین چالش ها را با مشتریان داشته باشد. در واقع تیم فروش در بحث ارائه خدمات پس از فروش در زمان فروش بطور کامل مشتریان محترم را با خدمات سازمان پس از فروش آشنا می نماید.

 • مدیر فروش تیم خود را به نحوی اداره می نماید که اهداف سازمان و اهداف مشخص شده سازمان فروش به عنوان خط مشی سازمان خود در ذهن پرسنل فروش نهادینه شده باشد.

 • مدیر فروش با توانایی که در زمینه تحلیل بازار، شناخت نیاز مشتریان، خواسته های اساسی ایشان دارد مسیر سازمان فروش را به نحوی اداره می نماید که در هر لحظه روش های قیمت گذاری ، میزان سود سازمان و نحوه ارائه روش های فروش اعم از تخفیفات و … تحت کنترل وی باشد.

 • مدیر فروش قدرتمند و حرفه ای هر لحظه به اهداف سازمان توجه نموده و در این راه از خلاقیت و نوآوری و ارائه ایده های ثمر بخش خود سازمان را یاری می نماید.

 • مدیر فروش با تمرکز بر روی جزئی ترین رفتار بازار و ایجاد فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری برای مدیران ارشد به نحو مطلوب وظایف خود را انجام می دهد.