صادرات

/صادرات

صادرات محور توسعه پایدار – بخش چهارم

1399-12-22 19:12:57 +00:00

صادرات محور توسعه پایدار همانگونه که در قسمت سوم اشاره شد ، کشورها برای اینکه بتوانند برنامه های توسعه ای خود را به سرانجام برسانند می بایست که شرایط لازم را برای توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف صنعتی ، کشاورزی، معدنی، فنی و مهندسی، خدمات،گردشگری و سایر حوزه ها از جهت تامین سرمایه ها و جلب منابع خارجی و توسعه مشارکتهای سرمایه گذاران خارجی در پروژه ها و برنامه های توسعه ای مهیا نمایند. اقدامات لازم  کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای اینکه شرکتها و تولید کنندگان داخلی بتوانند در موضوع صادرات فعال شوند و ظرفیت ها [...]

صادرات محور توسعه پایدار – بخش چهارم1399-12-22 19:12:57 +00:00

صادرات محور توسعه پایدار – بخش سوم

1399-9-14 18:50:40 +00:00

ب - همان گونه که اشاره شد در کشورهای ثروتمند حدود 80 درصد ثروت سرانه از طریق سرمایه غیر ملموس حاصل می شود و حدود 90 درصد سرمایه غیرملموس از طریق کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت بدست می آید. این پرسش مطرح خواهد بود که کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت چگونه ممکن می گردد؟ باید به این نکته توجه کنیم که جوامع مختلف با تکیه بر فرهنگ و تمدن بومی، ساختار جمعیتی و قومی ، شرایط و امکانات مادی و معنوی ملی،روشهای مختلفی را در برنامه های توسعه ای برای حرکت در مسیر رشد و توسعه انتخاب [...]

صادرات محور توسعه پایدار – بخش سوم1399-9-14 18:50:40 +00:00

صادرات محور توسعه پایدار – بخش دوم

1399-9-14 18:32:52 +00:00

2- نقش صادرات کالا و خدمات در توسعه کشورها: کشورها برای اینکه توان و قدرت اقتصادی و سیاسی خود را در سطح منطقه ای و جهانی افزایش بدهند و از طریق این توانمندی ، نقش و جایگاه خود را در بازی های سیاسی جهانی ارتقاء ببخشند ، می بایست قدرت ، توانمندی و ظرفیت های تولید کالا و خدمات را در درون کشور خود از جهت کمی و کیفی با سرعت توسعه و گسترش بدهند. برای دستیابی به قدرت و توانمندی تولید کالا و خدمات در درون کشور به نحوی که این کالاها و خدمات بتواند هم نیازهای داخل کشور را [...]

صادرات محور توسعه پایدار – بخش دوم1399-9-14 18:32:52 +00:00

صادرات محور توسعه پایدار – بخش اول

1399-9-6 22:49:48 +00:00

صادرات محور توسعه پایدار ( ملی – سازمانی ) همراهان گرامی: سلسله مباحث این بخش توسط استاد ارجمندم جناب آقای دکتر رضاسرائی که از مدیران بسیار با تجربه و متخصص در مباحث اقتصادی، صنعتی و کارآفرینی هستند تهیه و تنظیم شده است. با توجه به اهمیت موضوع صادرات این نیاز احساس شد که با نگاهی اجرایی و تخصصی به موضوع پرداخته شود و صرفا از بیان موضوعاتی که بطور معمول مشاهده می شود خودداری نموده و مسیری را شروع نمائیم که همراهان عزیزمان بتوانند با موضوعات بیشتر آشنا شده و در مباحث صادراتی به کار گیرند. بخش صادرات با توکل بر [...]

صادرات محور توسعه پایدار – بخش اول1399-9-6 22:49:48 +00:00