نویسنده: جواد سرائی

ناشر: نورسا

نوبت چاپ: اول، 1397

شمارگان: 1000 نسخه

طرح جلد: بشیر علیزاده

صفحه آرایی و چاپ: گروه بریاد

قیمت: 38000 تومان

شابک: 0-49-9532-600-978

دانلود فهرست و صفحات منتخب

منتشر شد: عاشق که شدی، بفروش!

کتاب آموزش اصول شخصیتی و مهارت‌های فروشنده‌ حرفه‌ای

از منظر یک فروشنده حرفه‌ای تمامی ارکان زندگی با فروش آمیخته شده است. در هر بخش آن یک فرآیند فروش در حال رخ دادن است، شما مهربانی می‌فروشی، مهربانی و وفاداری دریافت می‌کنی، در قبال هر نوع کالا و خدماتی ارزشی را دریافت می‌کنیم و به میزانی که ارزش آن است بهره‌مند می‌شویم.

در زندگی نیز آنان که فروشنده‌های بهتری هستند موفق‌ترند. پدری که مهربانی بیشتری برای خانواده خود هزینه می‌کند و فداکاری بیشتری دارد به همان میزان و بیشتر نیز مهر خانواده و احترام آنان را دریافت می‌کند. پس او یک فروشنده خوب و حرفه‌ای بوده است و از طرف دیگر پدری که در دام اعتیاد است، آرامش و رفاه خانواده را از بین برده است، هیچگونه مهر و دوستی از جانب خانواده دریافت ننموده است، او بسیار فروشنده بد و نامناسبی است. زیرا نه کالا و خدمات مناسبی متناسب با مشتریان خود که همان اعضای خانواده‌اش هستند فراهم آورده است و نه توانسته وفاداری آنان را جلب نماید و همینطور هر بخشی از زندگی را میتوان به فروش متصل نمود.

به‌طورکلی در مباحث ارزیابی مهارت‌های اشخاص، مهارت‌ها را به دو دسته مهارت‌های سخت (Hard Skills) و مهارت‌های نرم (Soft Skills) تقسیم می‌نمایند.

مهارت‌های نرم، مهارت‌های ذهنی شما هستند و خیلی قابل‌اندازه‌گیری نیستند، مانند مهارت‌های ارتباطی، انعطاف‌پذیری، رهبری، انگیزه، صبر، متقاعد کردن، توانایی حل مسئله، کار گروهی، مدیریت زمان، اخلاق کاری، که در حرفه فروش و فروشندگی این دسته از مهارت‌ها نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند.

مهارت‌های سخت در مقابل مهارت‌های نرم قرار دارند، آنها همان مهارت‌هایی هستند که شما در رزومه خود و شرح توانایی‌های خود از آنها استفاده می‌کنید. به‌عنوان‌مثال توانایی شما در کار با رایانه، تحصیلات شما، تسلط در یک زبان
خارجی، برخورداری از گواهینامه‌های آموزشی مختلف، مهارت‌های تکنیکی، فنی و به‌طور خلاصه مهارت‌هایی که قابلیت اندازه‌گیری و ارائه مدرک داشته و دارند.

درصورت برخورداری از مهارت‌های نرم می‌توانید مهارت‌های سخت را در خود تقویت و اجرا نمایید. شرکت‌ها و مؤسسات موفق در زمان جذب و استخدام نیروی انسانی و در بررسی افراد به‌تناسب مهارت‌های نرم و مهارته‌ای سخت آنها با یکدیگر توجه ویژه‌ای می‌نمایند.

بر همین اساس در این کتاب به این نوع از توانایی‌های فروشندگان حرفه‌ا‌ی توجه ویژه‌ای شده است که امیدوارم با مطالعه و توجه به مطالب هر بخش بتوانید حداکثر بهره را از محتوای آن داشته باشید.