یک فروشنده حرفه‌ای، چه شخصیت و باورهایی دارد؟

تکنیک های فروش موفق چیست؟

چطور بر ترس های فروشندگی غلبه کنیم و با اعتماد به نفس، با مشتریانمان ارتباط برقرار کنیم؟

و ده ها سوال دیگر، که پاسخ آن را در این مجموعه آموزشی خواهید یافت…

بخش 1: شخصیت یک فروشنده حرفه ای

مقدمه

  • یک فروشنده حرفه‌ای، چه شخصیت و باورهایی دارد؟

1) مشتری خود را بطور دقیق مشخص کنید

2) همه نیروی خود را برای رسیدن به هدف متمرکز کنید!

3) همواره در جهت رسیدن به هدف خود باشید!

4) مراقب افکار خود باشید!

بخش 2: تکنیک ها و مهارت های برقراری ارتباط با مشتری

بخش 3: تکنیک ها و مهارت های فروشندگی