درباره ما

/درباره ما

مدیریت تجربه مشتری تحت تاثیر هوش مصنوعی در آینده صنعت بیمه

1397-12-13 10:39:57 +00:00

سرمقاله روزنامه راه مردم | چهارشنبه 30 آبان ماه 1397 تجربه مشتری صنعت بیمه؛ به آینده صنعت بیمه و خوش آمدید، با کمی توجه به آنچه که در حال روی دادن در این صنعت است می شود اینطور استنباط کرد که آینده این صنعت در آستانه تغییرات اساسی و تکنولوژیکی قرار دارد. آنچه که از دید یک مشتری در سال 2030 دیده می شود: منشی دیجیتالی اسکات(قهرمان داستان) شخصی اش برای او یک وسیله نقلیه شخصی جهت شرکت در جلسه ای در داخل شهر هماهنگ میکند. اسکات پس از اینکه به ماشین دریافتی اش ضربه آرامی با دست می زند، به او اعلام [...]

مدیریت تجربه مشتری تحت تاثیر هوش مصنوعی در آینده صنعت بیمه1397-12-13 10:39:57 +00:00

در رسانه‌ها…

1397-9-5 00:03:28 +00:00

شما می توانید در این قسمت، به آرشیو کاملی از مطالب منتشر شده یا بازنشر شده ما در سایر رسانه ها اعم از روزنامه ها و نشریات، رادیو، تلویزیون، سایر سایت ها و رسانه های اجتماعی و... دسترسی داشته باشید.

در رسانه‌ها…1397-9-5 00:03:28 +00:00