سرمقاله روزنامه راه مردم

رفتارمشتری:

هر یک از طرفین یک معامله پس از خرید و فروش رفتار متفاوتی خواهند داشت.

مشتری شما پس طی انواع فرآیند های مختلف  در نهایت خرید خود را از سازمان شما انجام داده است. ولی ممکن است پس از خرید نیز اتفاقات دیگری رخ دهد که مجددا همراهی و پیگیری شما را نیاز خواهد داشت.

پس از خرید چند حالت  در رفتار مشتری اتفاق می افتد:

یکی اینکه مشتری از کالا و خدمات شما راضی بوده و مجددا برای خرید مراجعه می نماید و اگر شما تمامی اقدامات را به خوبی انجام دهید ممکن است در گروه مشتریان وفادار شما قرار گیرد.

دوم اینکه از خرید خود ناراضی است و شما موظف هستید کلیه اقدامات در این رابطه را انجام دهید تا رضایت مشتری جلب شود. در این راستا می توانید از مشاور بازاریابی و فروش خود کمک بگیرید.

و سوم اینکه مشتری دچار شک یا درگیری ذهنی در کالا یا خدماتی که از شما خریداری نموده است شود. در این حالت او به دنبال تائید دیگران خواهد بود و محصول خریداری شده خود را با سایر محصولات هم رده از سایر برند ها مقایسه می نماید.

رفتار شما و سازمان شما :

در این شرایط سازمان باید با استفاده از روش های مختلف تبلیغات و بازاریابی نسبت به نشان دادن رضایت دیگر مشتریان راضی از آن محصول یا خدمات اقدام نماید و همچنین واحد ارتباط با مشتریان نیز ارتباط دوستانه ، صمیمی و دلگرم کننده خود را با او حفظ نماید. با این روش ها نگرانی او تا حد زیادی کاهش پیدا می کند و از طرفی رضایت مشتری نسبت به خرید خود نیز افزایش می یابد.

سهیل سرائی