نویسنده : Yongmin Chen

University of Colorado Boulder, The United States of America

با تشکر از سرکار خانم مهندس ناصري فرد در فرآيند ترجمه و تنظيم متن

1- مقدمه

“اقتصاد دیجیتال” بعضاً به عنوان فعالیتهای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تعریف می شود ، که شامل ارتباطات از راه دور ، اینترنت ، خدمات IT ، سخت افزار و نرم افزار است.

تعریف گسترده اقتصاد دیجیتال شامل ارزش ترکیبی تولید ICT و ورودی های دیجیتال به بقیه اقتصاد است.

به دلیل تفاوت های مهم در توسعه ، تخمین های مختلفی درباره اندازه اقتصاد دیجیتال وجود دارد. در سال 2017 ، اقتصاد دیجیتال مقدار 6.9٪ از تولید ناخالص داخلی در آمریکا ، 6٪ تولید ناخالص داخلی در چین و 4.5٪ از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است.

در حالی که بر اساس تعریف گسترده ، تعداد مربوطه در ایالات متحده 21.6٪ ، در چین 30٪ و در سطح جهانی 15.5٪ بود (گزارش اقتصاد دیجیتال 2019 ، سازمان ملل).

علی رغم وجود تفاوت ها در تعاریف و مقیاس ها ، شکی نیست که اقتصاد دیجیتال بر هر جنبه ای از زندگی ما تأثیر می گذارد. در حقیقت ، اگر اقتصاد دیجیتال را شامل تمام فعالیتهای اقتصادی که از داده های دیجیتالی شده استفاده میکنند یا از طریق آنها تسهیل می شوند ، در نظر بگیریم ، در اصل این کل اقتصاد است.

فناوری جدید دیجیتال و اینترنت هزینه های جستجو ، ورود ، حمل و نقل و تولید مجدد را به شدت کاهش داده است و پتانسیل های عظیمی را برای ارتقاء کارایی اقتصادی به وجود آورده است (Goldfarb & Tucker، 2019).

در عین حال ، این تغییرات هزینه ، چالش های جدیدی را برای سازماندهی بازارها به وجود می آورد ، خصوصاً به دلیل تأثیرات عمیق آنها بر نقش سکوها ، ارزش و حمایت از نوآوری و تجارت بین استفاده از داده ها و حریم خصوصی مصرف کننده.

در این مقاله ، بینش برخی مطالعات اخیر در مورد فرصت ها و چالش های اقتصاد دیجیتال ، به ویژه در مورد موضوعات مربوط به سیستم عامل ها ، نوآوری و داده های مصرف کننده و چگونگی بهبود عملکرد بازار با استفاده از سیاست های بخوبی طراحی شده را مرور می کنم .

یکی از ویژگی های مهم اقتصاد دیجیتال ، اهمیت روزافزون سیستم عامل ها و محصولات / خدمات با قابلیت برنامه ریزی است.

 

یک سیستم عامل اساساً واسطه ای برای معاملات است.

با کاهش هزینه جستجوی مصرف کننده در اینترنت ، ممکن است فکر کنیم که نیاز کمتری به واسطه ها وجود دارد. با این حال ، اینترنت همچنین هزینه های ورود و جستجوی مصرف کننده را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده است ، که این امر اندازه بازارها را بسیار گسترش داده و تعداد مواردی را که یک مصرف کننده می تواند دسترسی داشته باشد ، افزایش داده است.

هزینه پایین تر ورود نیز ممکن است منجر به کاهش کیفیت متوسط در بازار شود ، زیرا ورود برای برنامه هایی با کیفیت پایین نیز به صرفه و سودمند است.

بنابراین بسترهای نرم افزاری به ویژه به عنوان واسطه های اطلاعات در اقتصاد دیجیتال با ارزش می شوند. تحقیقات اخیر نشان داده است که با هماهنگی و هدایت جستجوی مصرف کننده ، یک بستر جستجو می تواند باعث افزایش کارایی بازار شود (به عنوان مثال ، Athey & Ellison, 2011; Chen & He, 2011).

با این حال ، ممکن است یک بستر مشوقها را ، برای مثال ، وقتی به صورت عمودی یکپارچه شده اند، تحریف کرده باشد (به عنوان مثال ، Chen & Zhang، 2018a، 2018b؛ de Cornière & Taylor، 2014؛ White، 2013). 

همچنین ممکن است یک سیستم عامل در هدایت جستجوی مصرف کننده ، وقتی کیفیت محصول (کاملاً) قابل مشاهده نباشد ، عملکرد ضعیفی داشته باشد.

با توجه به تأثیرات شبکه و عوامل دیگر ، سیستم عامل ها اغلب قدرت عظیمی در بازار دارند و ممکن است از تسلط بازار آنها سوء استفاده کنند. من توضیح خواهم داد که چگونه ابزارهایی مانند سیاست رقابت و مسئولیت محصول هم تراز با منافع سکوها و مصرف کنندگان می توانند دارای تأثیرات رفاهی مثبتی باشند.

رقمی سازی باعث افزایش ارزش نوآوری و نیاز به حمایت از مالکیت معنوی (IP) شده است. این امر به ویژه صادق است زیرا بسیاری از محصولات دیجیتال از ویژگی مشخصی برای تولید مثل و هزینه حمل و نقل پایین برخوردار هستند. رقمی کردن باعث افزایش ارزش نوآوری و نیاز به حمایت از مالکیت معنوی (IP) شده است.

این امر بسیار صادق است زیرا بسیاری از محصولات دیجیتال از ویژگی مشخصی برای تولید مجدد و هزینه جابجایی پایین برخوردار هستند. بنابراین ، از یک طرف ، امکان پذیر و واجب است که یک فرد بتواند با یک کالای نوآورانه ، به بازار بزرگی خدمت کند ، تا نوآوری با ارزش تر شود.

در حالی که از سوی دیگر ، برای جلوگیری از تقلید و ارائه انگیزه های مطلوب نوآوری ، حقوق مالکیت معنوی قوی – بخصوص حمایت از حق ثبت اختراع – لازم است.

ادبیات مربوط به اقتصاد نوآوری توجه بیشتری را به نوآوری های پی در پی یا تجمعی اختصاص داده است ، جایی که زمینه های سیاست ثبت اختراعات بسیار متفاوت از آن سیاست برای یک نوآوری واحد است.

من بر روی دو مطالعه اخیر تمرکز خواهم کرد که بینش جدیدی در مورد اینکه چگونه بهبود سیاست ثبت اختراع ممکن است عملکرد یک صنعت در نوآوری را بهبود بخشد، می باشد. چن ، پان و ژانگ (2018) تجزیه و تحلیل می کنند که چگونه استاندارد ثبت اختراع بر میزان و جهت نوآوری تأثیر می گذارد ، جایی که میزان نوآوری در صنعت با استاندارد ثبت اختراع در یک شکل معکوس U تغییر می کند.

چن و ساپینگتون (2018) قانون مطلوب برای خسارتها و آسیب های نقض حق ثبت اختراع را در یک محیط نوآوری متوالی مطالعه می کنند. همانطور که بحث خواهم کرد ، با افزایش ارزش های نوآوری و کاهش هزینه های تقلید ، حفاظت از IP و نوآوری نقش مهمی برای توسعه اقتصادی در عصر دیجیتال ایفا می کنند.

علاوه بر این ، افزایش حفاظت از IP و کاهش هزینه جستجو باعث افزایش سطح بازار فناوری می شود و به جای نوآوری داخلی ، به نوآوری خارجی بیشتری منجر می شود.

با مجهزشدن به فن آوری دیجیتال برای جمع آوری و ذخیره داده ها ، در حال حاضر بسیاری از اطلاعات توانایی فوق العاده ای برای درک ترجیحات مصرف کننده و استفاده از این دانش در فعالیت های تجاری خود را دارند.

برخی داده های مصرف کننده ، مانند اطلاعات مورد نیاز برای افتتاح حساب یک شرکت ، برای تسهیل معاملات بدیهی است. داده های مصرف کننده می تواند برای تهیه محصولات بهتری برای شرکتها نیز مفید باشد.

به عنوان مثال ،

اطلاعات در مورد مصرف کنندگان و تقاضای مصرف کننده می تواند به شما در طراحی و تولید محصولات جدید یا بهتر کمک کند. اطلاعات شخصی شده همچنین ممکن است در تهیه کالاهایی که با نیاز مصرف کننده مطابقت داشته باشند یا هزینه جستجوی مصرف کننده را کاهش دهند ، از طریق توصیه های محصول یا تبلیغات هدفمند ، به شرکتها کمک کنند.

با این حال ، اطلاعات مربوط به مصرف کنندگان که توسط شرکت ها جمع آوری شده ، ممکن است حداقل به سه دلیل به مصرف کنندگان آسیب برساند.

اول ،

ممکن است شرکتها از تاریخ خرید مصرف کننده برای مشارکت آن ها در تبعیض و تفاوت قیمت استفاده کنند (به عنوان مثال ، چن ، 1997 ؛ فودنبرگ و تیرول ، 2000).

دوم ،

مصرف کنندگان ممکن است اولویت ذاتی را برای حفظ حریم خصوصی شان داشته باشند و از این رو ، از جمع آوری اطلاعات شخصی خود توسط شرکتها ناراضی باشند.

سوم ،

رسوخ داده می تواند اطلاعات شخصی حساس را به بیرون درز کند و به مصرف کنندگان آسیب برساند. تحقیقات اخیر در زمینه اقتصاد ، بینش تازه ای در مورد تجارت بالقوه در محافظت از داده های مصرف کننده و طراحی بهینه سیاستهای نظارتی ارائه داده است.

تأثیر عظیم محصولات و خدمات فعال شده توسط فناوری دیجیتال / داده های دیجیتالی در طول همه گیری Covid-19 در معرض نمایش کامل است.

در زمان نوشتن این مطلب ، بسیاری از مدارس و دانشگاه ها برای تدریس و یادگیری بصورت آنلاین فعال هستند.

تعداد زیادی از جلسات تجاری و کنفرانس های دانشگاهی بصورت آنلاین برگزار می شود ، که منجر به افزایش قابل توجهی در قیمت سهام ، در میان کاهش شدید بازار سهام بصورت کلی ، برای شرکتهایی است که سکوهای جلسات مجازی مانند شرکت ارتباطات تصویری زوم را فراهم می کنند. اینترنت ، در مقیاس بزرگ و بی سابقه ای در حال وقوع است.

خرید آنلاین از فروشگاه های مواد غذایی و سفارش آنلاین از رستوران ها ، در حالی که قبلاً امکانات بسیار خوبی را ارائه داده بودند ، برای بسیاری از افراد در طول همه گیری ، یک ضرورت است.

ارائه خدمات آنلاین خدمات درمانی و قرار ملاقات پزشکان مجازی در حال تبدیل شدن به یک روش معمول است. بدیهی است ، اقتصاد دیجیتال نقش مهمی در عرضه کالاها و خدمات در طول همه گیری بازی کرده است و پس از آن “عامل اصلی” برای رشد اقتصادی خواهد بود.

 

ادامه دارد…